Поддержите нас

Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!

Վարդան Գրեգորյանի անվան կրթաթոշակն (գիտահետազոտական դրամաշնորհներ) օժանդակելու է սկսնակ գիտնականներին եւ հետազոտողներին՝ հատկապես պատմության եւ հասարակագիտության ոլորտի, որոնք փորձում են հետազոտել Հայաստանի XX դարի պատմության չուսումնասիրված դրվագները։

Поддержите наши проекты
Վարդան Գրեգորյանի անվան կրթաթոշակ
Выбрать другой проект
Финансовые отчеты фонда
Подробнее