Աջակցեք մեզ

Կարող եք աջակցել մեր նախագծերի իրագործմանը:

«ԱՎՐՈՐԱ. ԻՄ ՀԵՐՈՍԸ» մրցույթիգաղափարը հասունության շեմին կանգնածերիտասարդներին խրախուսելն է ՝մտածելու, թե ով է նրանց համար առօրյակյանքում օրինակ, և ում կարելի է հերոսանվանել: Հերոսները կարող են լինելինչպես մտերիմ մարդիկ, այնպես էլանծանոթ մարդիկ, որոնց գործերն ուգործողությունները նպատակ ունեն օգնելուկարիքավորներին, պահպանելու ևբարելավելու այլ մարդկանց կյանքը` շրջապատող աշխարհը դեպի լավը փոխելուհամար:

Միասին մենք կարող ենք ավելի լավը դարձնել աշխարհը գալիք սերունդների համար
«ԱՎՐՈՐԱ. ԻՄ ՀԵՐՈՍԸ» տեսաակնարկիմիջազգային մրցույթ
Ընտրեք վճարման տարբերակը
`? &topLevel=`2
Ընտրել այլ ծրագիր
Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունները
Ավելին