Աջակցեք մեզ

Կարող եք աջակցել մեր նախագծերի իրագործմանը:

Идея конкурса «Мой герой “Авроры”» – побудить молодых людей, стоящих на пороге зрелости, задуматься о том, кто в повседневной жизни является для них примером и может называться героем. 

Միասին մենք կարող ենք ավելի լավը դարձնել աշխարհը գալիք սերունդների համար
Международный конкурс видео эссе «Мой герой “Авроры”»
Ընտրեք վճարման տարբերակը
`? &topLevel=`2
Ընտրել այլ ծրագիր
Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունները
Ավելին