Support us

Show your commitment to making the world a better place for future generations

Scholae Mundi-ի և Շոտլանդիայի համանուն կալվածքում տեղակայված ուսումնական Դամֆրիս Հաուս կենտրոնի միջև համագործակցությունը ենթադրում է աջակցություն UWC Dilijan College-ի և Դամֆրիս Հաուսի համատեղ կրթական ծրագրին: Համագործակցությունը ներառում է երկու հիմնական նախագիծ՝ կալվածքի շինություններից մեկի վերականգնում  և UWC Dilijan-ի ու Դիլիջանի դպրոցների ուսանողների համար տասը տարվա ընթացքում Դամֆրիս Հաուսի կրթական ծրագրերին մասնակցելու հնարավորության ստեղծում։

Together we can make a better world for future generations
UWC Dilijan և Դամֆրիս Հաուս
Choose payment type
Choose another project
Financial statements of the Foundation
More