Support us

Show your commitment to making the world a better place for future generations

UWC համակարգը տարբեր երկների ուսանողներին է ներկայացնում իր տեսակի մեջ եզակի կրթություն, որը միտված է բարեփոխելու անհատին և նրանից ակնկալելու առավելագույն ինքնանվիրում: UWC շարժման կարևորագույն նպատակներից մեկը նպաստելն է, որ տարբեր երկրների երիտասարդները ցանկություն ունենան փոխհամաձայնեցված աշխատել հանուն համայն մարդկության խաղաղ ու կայուն ապագայի:

Together we can make a better world for future generations
UWC դրամաշնորհները
Choose payment type
Choose another project
Financial statements of the Foundation
More